Thomas Huber 26. Oktober 2007 - 19. Januar 2008
Thomas Huber
Grüne Kiste, 2007
Tempera auf Karton
35 x 50 cm
< 15 von 21 >
Thomas Huber, Grüne Kiste, 2007