Thomas Huber 26. Oktober 2007 - 19. Januar 2008
Thomas Huber
Kreise, 2007
Tempera auf Karton
40 x 50 cm
< 16 von 21 >
Thomas Huber, Kreise, 2007